Odling tar tid

Att sköta en kolonilott kräver mycket tid och arbete! Många nya kolonister uttrycker att det tar mycker mer tid än vad man trodde. Ta därför inte en större lott än du klarar av att sköta. Våra lotter är till för odling av grönsaker, blommor och bärbuskar. Kravet är att minst 50% av ytan ska vara uppodlad. Övriga ytor ska också hållas efter. Hela området, lotterna och mellanutrymmet ska vara välordnat, städat och vackert. Ogräset växer ibland snabbare än det vi odlar. Utöver det kräver växterna regelbunden vattning undervarma perioder. Du kan läsa mer under länken "ATT HA KOLONILOTT" på denna sajt.

Som kolonist förväntas du även delta på någon eller några av våra årliga gemensamma arbetsdagar. Vi arbetar och ansvarar alla gemensamt för att det ska se fint ut i området. och att vi alla har en god ton. Alla ska känna sig välkomna så att vårt område är den fristad vi önskar.

De flesta lotterna är mellan 50 och 200 m2. I skrivande stund (maj 2023) är kön ca 60 personer lång! Andra koloniföreningar i Nacka kan du se här.

Medlemsavgifter
Det kostar 150 kr i medlemsavgift/år, samt 7 kr/m2 och år fr o m 2023.
Det tillkommer en engångsavgift för inträde på 2 kr/m2.

Kontakt
ormingekolonisterna@hotmail.com