Varför inspekteras lotterna?

Det är dumt att låta lotter stå oanvända när många står i kö för att få en lott! Lotterna är till för den som är aktiv i sitt odlande.
Under den första veckan i juni går vi i styrelsen därför runt området för att se om man kommit igång med arbetet på lotten. Vi går runt en andra gång 2-3 veckor senare. Har man inte gjort något då och inte meddelat förhinder blir man uppsagd från lotten. Meddela styrelsen om du är sjuk eller har andra orsaker till varför du inte har kunnat odla. 

Du och din lott

 • Har du en lott skall du odla och sköta den. Du ska ha påbörjat odlingsarbetet senast 1 juni. Vid långvarigt förhinder skall styrelsen informeras.

 • Det är ditt ansvar att hålla snyggt även utanför din lott. Det är allas vårt ansvar, även ditt, att hålla gångar och gemensamma ytor snygga.

 • Du måste ta med dig soporna hem.

 • Du får vattna med slang, men visa hänsyn till andra. Blockera inte vattenkranar för andra medlemmar och lämna inte bevattningen utan övervakning.

 • Ha gärna en kompost på din egen lott. Du kan även använda våra allmänna komposter. 

 • Grenar, kvistar och sjuka växter kommer senare under säsongen att transporteras till återvinningen.

 • Använd bara naturlig gödsel när du odlar.

Vind- och regnskydd

 • Det är tillåtet att ha ett regn- och vindskydd. Det får vara högst 2 meter högt på högsta punkten räknat från marken och högst ha en yta på 5 m2. Max 3/4 av skyddets sidor får vara täckta och det ska målas falurött. Kontakta styrelsen innan du börjar bygga.

 • Ditt staket eller regnskydd får inte skugga dina grannars lotter. Det ska också hållas i gott skick.

 • Partytält/parasoll utan väggar är tillåtna men skall monteras ner under vintern.

 • Har du satt upp egna tillfälliga "växthus" med plastväggar ska plasten tas bort innan vintern.