Föreningens egen tidning

Första numret av föreningens tidning visar att man hade problem då också med stölder. På den tiden hade föreningen ca 100 medlemmar fler än idag,  d v s mellan 180 och 190.

Klipp ur NST 1978

Dagen då  föreningen hade skördefest hade vi besök av NST. Vi hade stor omsättning på odlare så det här var ett sätt att värva medlemmar.