Historik

Föreningen bildas 
I början av 70-talet tyckte ett antal personer i hyresgästföreningen i Västra Orminge att det skulle vara bra med en koloniförening. De förhandlade med Nacka kommun om mark. 1974 plöjdes området upp och började odlas.

Efterfrågan på kolonilotter var stor och det var först till kvarn som gällde. För att få en lott fick man gå till biblioteket och skriva in sig på en lista och sedan delades lotterna ut. Så många var intresserade av att ha en kolonilott att de minsta lotterna var 25 m2.

Gemensamma aktiviteter
Vi hade skördefest i september med bland annat tipspromenader, lotterier och pilkastning, och fiskdamm för barnen. En särskild festkommitté hade en hel del att ordna inför den festen. Med sjunkande medlemsantal minskade intresset för skördefesterna för mycket så 1990 hade föreningen för den sista skördefesten.

Mellan 1992 och 1999, ordnade föreningen gemensamma fröinköp från Nelson och Lindbloms Frö. Det var mycket jobb  för den som hade hand om inköpen. Även för den aktiviteten tappade medlemmarna intresset och skötte fröinköpen själva, internet hade kommit med i bilden.

Till för några år sedan, 2012, skötte styrelsen inköp av jord, gödsel, barkmull m m för medlemmarnas räkning. Vi hade försäljningen på våren och en mycket hjälpsam kolonist såg till att allt levererades till området.  

Pekka vår hustomte
1993 hade vi en av kolonisterna anställd. Han såg till att allt som behövde göras blev gjort och bistod kolonister med råd och praktiska ting. Tack, Pekka!

Medlemsantal
Antalet medlemmar var störst när föreningen var ny. 1982 var vi fler än 180 medlemmar. Idag är vi cirka 90 medlemmar. I början var den största tillåtna lottytan 150 m2. Så småningom avtog odlarintresset hos en del kolonister. Då kunde kvarvarande medlemmar öka sina lotter i stället för att låta lotter växa igen.

2023 har odlarintresset ökat så mycket att vi har många fler i kö för odlingslott än vi har lediga lotter. 


 

Minabilder x 2 hemsidan historik Minabilder x 2 hemsidan historik Minabilder x 2 hemsidan historik Minabilder x 2 hemsidan historik Minabilder x 2 hemsidan historik Det nya koloniområdet är plöjt, 1974. Vy mot Rensättra gård.