Ormingekolonisternas första karta

Så här såg föreningens första karta ut. Antalet lotter var betydligt större än nu beroende på att de flesta lotterna då var ganska mycket mindre. 
25 kvadratmeter är inte stort men en del medlemmar ansåg det vara tillräckligt. Området i övre högra hörnet av kartan lades ner på -90-talet, jorden var inte alls bra där. Den uppmärksamma besökaren av sidan kanske funderar över logiken i numreringen av lotterna. Se t ex övre vänstra och nedre högra hörnet av kartan.