Regler om eldning

Det är ditt ansvar att förhindra att eld inte sprider sig!Ta alltid reda på om eldningsförbud råder innan du börjar elda. Beslut om lokala eldningsförbud hittar du på din kommuns webbplats. Du som eldar eller grillar är ansvarig för säkerheten. Var alltid försiktig och ha tillgång till släckutrustning. På den egna lotten kan du grilla i klotgrill som står på en cementplatta eller på en väl tilltagen grusyta. Tänk på att grillande lätt stör dina grannar.  Använd bara kol eller torr ved, som inte skapar rök.

Du behöver själv ombesörja transport till kommunens avfallshantering av skräp som impregnerat virke, plast-/metallmaterial, pallkragar, stängsel, avlagda möbler, hinkar m m.