Eldning på koloniområdet

När länsstyrelsen utlyst eldnings- och grillningsförbud får man ibland ändå grilla på egen tomt. Detta gäller då även för kolonilotter om det inte är risk  för att eld kan spridas till skog eller natur. Vi kan grilla i klotgrill som står på en cementplatta eller på en väl tilltagen grusyta.

Tänk på att grillande lätt stör dina grannar, använd bara kol eller torkad ved, allt annat skapar rök.

Ingen eldning av material ska ske på lotterna!!
Impregnerat virke, plast-/metallmaterial såsom pallkragar, stängsel, avlagda möbler, hinkar m m ska kolonisten själv ombesörja transport av till kommunens avfallshantering. 

Håll dig uppdaterad om aktuella regler på länsstyrelsens hemsida: lansstyrelsen.se/natur och landsbygd/eldningsförbud.

Du är alltid själv, som enskild medborgare, ansvarig för ditt grillande, att inte elden sprider sig!