Årets arbetsdagar och årsmöte

Årets första arbetsdag inträffade den 30 maj. Det var lite sent för första arbetsdagen, men influensan, covid-19, ställde till det för oss och många andra. Vi fick dock en del gjort: gångar klipptes, dassen städades och ett av dem målades invändigt, komposter grävdes och vi såg över slangar och slangkopplingar, och några läckor tätades. 

Nästa arbetsdag ägde rum den 18 juli då vi också hade årsmöte. Den 12 september hade vi också arbetsdag med sedvanliga arbetsuppgifter som att klippa gångar och gräva komposter. 

Sista arbetsdagen för året genomfördes den 17 oktober, till all lycka regnade det inte.

Arbetsdagen den 17 oktober

Det är en solig morgon och den sista gemensamma arbetsdagen har börjat även om det just här ser lite öde ut.


Det går bra att röja sly, slånbär och asp, när man sitter ner. De ska ju klippas av nära marken.


Man går igenom funktionen hos kompostkvarnen, flismaskinen. En mindre, mycket mindre, del av riset i högen hann man köra. Maskinen har inte så stor kapacitet.

fortsättning på arbetsdagen

Ett ganska arbetsamt jobb att göra vår grillplats mer säker ur brandsynpunkt. Cementplattor har lagts ut och några medlemmar körde skottkärror med grus nerifrån vändplanen. Det är bäst att inte skyffla i för mycket grus i skottkärrorna, uppförsbacken är lång och seg.


Några kranar på vattenposterna behövdes se över. Det gör två medlemmar här.


Gående och stående bord efter arbetet, den "nya" grillplatsen invigs.


Här kan man tydligt se hur vår grillplats blev efter upprustningen. Den lilla vita vovven hjälpte inte till så mycket, men söt är hon.