Arbetsdagar 2021

Även i år ska vi ha arbetsdagar. Den första blir en 8 maj, därefter den 12 juni, den 4 september och den sista den 9 oktober. Årsmötet har vi bestämt att ha den 12 juni efter arbetsdagen.

Föreningen ordnar med mat till dessa dagar, har man särskilda önskemål eller behov tar man med egen mat. För att minska användandet av engångsmaterial tar man egna bestick och tallrik. Ta också med egen dricka.

Skadedjur

Vi har dessvärre noterat att vi har vinbärsgallkvalster på området. Det är ett kvalster som i huvudsak finns på svarta vinbärsbuskar. De sitter i ärtrunda knoppar på grenarna och när de spricker sprids kvalstren över stora områden och kan orsaka reversion som gör att buskarna så småningom blir sterila. Vi hann ta bort en hel del buskar i söndags (den 18 april) men kolla igenom era svarta vinbärsbuskar och ta bort de grenar som är angripna och lägg dem på brännhögen. Är angreppet omfattande måste busken grävas upp och brännas.

 

Naturreservat

I början av året fastställdes att Rensättra ska vara ett naturreservat där vårt område ingår. Med det  följer bestämmelser för vad man får och inte får göra i de närmaste områdena. Gå in på Nacka kommuns hemsida och sök på Naturreservat i Rensättra för närmare information.