Är du intresserad av att skaffa dig en odlingslott hos oss?

Våra lotter är till för odling av grönsaker, blommor och bärbuskar vilket innebär att minst 50% av ytan ska vara uppodlad. Övrig yta ska också hållas efter. Hela området, lotterna och mellanutrymmet ska vara välordnat, städat och vackert. 

Att ha sin lott välskött och trevlig att titta på för alla som går förbi kräver mycket arbete. Många som har odling som ett nytt intresse uttrycker att det tar mycker mer tid än vad man trodde. Så man ska inte ha en större lott än man klarar av att sköta.

Som kolonist blir du även medlem i vår förening med allt vad det innebär. Det är ett ansvar att vara med i föreningen. Vi arbetar och ansvarar alla gemensamt för att det ska se fint ut i området och att vi alla har en god ton. Alla ska känna sig välkomna så att vårt område är den fristad vi önskar.

Vi tillämpar arbetsdagar några gånger om året och det förväntas att du är med och bidrar någon gång om året.

De flesta lotterna är mellan 50 och 200 m2. Om du är intresserad så maila eller skicka intresseanmälan med namn, postadress och gärna telefonnummer.

Vi har ett kösystem, när du anmält ditt intresse placeras du i vår kö.
Vi har hög efterfrågan.

Vårt området finns i slutet av Margretebergsvägen.

Kontakt:
ormingekolonisterna@hotmail.com

Medlemsavgifter:
Det kostar 150 kr i medlemsavgift/år, samt 5,50 kr/m2 och år fr o m 2018.
Det tillkommer en engångsavgift för inträde på 2 kr/m2.